kệ shelving lắp ghép,kệ shelving kho hàng

Kệ shelving lắp ghép,kệ trung tải shelving với thiết kế đa năng chứa các loại hàng hoá đa kích thước.Kệ shelving lắp ghép có các tầng kệ được lót bằng ván ép,mâm tole,MDK.

 1. Kệ Long Span Shelving tiện ích cao

  Kệ Long Span Shelving tiện ích cao

  Kệ Long Span Shelving được Vinarack sản xuất tiêu chuẩn theo các nhu cầu chứa hàng.Loại kệ này có tính chất đa dạng trong việc lưu trữ hàng hoá và dễ dàng lắp đăt, điều chỉnh hoặc di dời.
 2. Display Retail Shelving Store

  Display Retail Shelving Store

  Display retail shelving store with many different styles, diverse features. Ensure goods are neatly arranged, as well as storage of goods in the best way. The most reasonable price.
 3. Wide Span Shelving

  Wide Span Shelving

  Wide Span Shelving is designed for storage areas in which goods are handled manually rather than stored on pallet. It is constructed similar to pallet rack with uprights and beams.
 4. Mobile Shelving Systems

  Mobile Shelving Systems

  Mobile shelving systems design flexibility, increased cargo capacity to store up to 80%. Mobile racking system we can be operated manually or automatically.