kệ shelving công nghiệp

Kệ shelving công nghiệp với hệ thống giá kệ trung tải, kiểu dáng và kích thước đa dạng phù hợp từng diện tích kho. Thiết kế và cung cấp giá kệ shelving công nghiệp theo yêu cầu.

 1. Kệ Shelving Chứa Hàng Lưu Kho Tải Trọng Trung Bình

  Kệ Shelving Chứa Hàng Lưu Kho Tải Trọng Trung Bình

  Kệ Shelving chứa hàng lưu kho tải trọng trung bình được thiết kế lắp ráp dễ dàng, tiện lợi khi di chuyển và có không gian để dễ dàng kiểm soát hàng hóa được tốt hơn.
 2. Steel Warehouse Shelving

  Steel Warehouse Shelving

  Steel warehouse shelving available in various heights, storage of various commodities, appropriate to each area of ​​space. With design flexibility to meet virtually any storage of goods
 3. Hệ Thống Kệ Heavy Duty Shelving

  Hệ Thống Kệ Heavy Duty Shelving

  Hệ thống kệ Heavy duty shelving chứa hàng trong kho đáp ứng nhu cầu lưu trữ mọi loại hàng hóa.Tính linh hoạt nhanh,vận chuyển hàng hóa dễ dàng.Lắp đặt kệ chuyên nghiệp.
 4. Spare Parts Shelves Warehouse

  Spare Parts Shelves Warehouse

  Spare parts shelves warehouse used spare parts storage, to improve the ability to store goods and materials in stock management and storage of goods is better.
gotop