long span shelving,long span shelving system

Long span shelving,kệ trung tải chứa hàng hoá trong kho với mật độ chứa hàng hoá nhỏ.Kệ shelving dễ dàng lắp đặt.Thiết kế và báo giá kệ nhanh chóng với chất lượng sản phẩm vượt trội.

 1. Shelves floor

  Shelves floor

  Shelves floor coordination modalities bring many benefits, maximize warehouse area, together with the flexibility between design and customer requirements, creating a synchronized best floor shelves.
 2. Kệ kho trung tải

  Kệ kho trung tải

  Kệ kho trung tải thiết kế hình Ω có khả năng chịu tải trọng cao, liên kết với các thanh giằng ngang, giằng chéo tạo thành một bộ khung vững chắc.
 3. Medium industrial shelving

  Medium industrial shelving

  Medium industrial shelving with load 100-300kg / layer, height, length, flexible, detachable quick, compact, lightweight and easy to move.
 4. Kệ kho long span shelving

  Kệ kho long span shelving

  Kệ kho long span shelving dạng trung tải, kết cấu đa năng dễ dàng kết hợp cùng nhiều giá kệ kho tạo nên mô hình kho vận tổng hợp hoàn hảo.
gotop